ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਤਾਜਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ਰੁਕਣ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਨਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਮਰੀਜਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਵਧਦੀ ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ।...

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ (ਕੋਵਿਡ-19) ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ।

ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ। ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਕਹਿਰ ਜਾਰੀ ਹੈ ।ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਵੱਦਧਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਨੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਿੰਦਗੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇ...